Auto uitlenen gevolgen voor autoverzekering

Auto uitlenen gevolgen voor autoverzekering

Indien u van plan bent uw auto uit te lenen dan dient u goed na te denken over de gevolgen die het kan hebben voor uw autoverzekering. U kan namelijk aansprakelijk gesteld worden voor de schade, wat in direct ook weer samenhangt met de premie die u dient te betalen.

Dekking

Auto-uitlenenIedereen in Nederland die in een auto bezit is verplicht minimaal een WA autoverzekering af te sluiten. De WA autoverzekering zorgt ervoor dat de schade die uw auto veroorzaakt aan anderen wordt vergoedt. Ook wanneer u uw auto uitgeleend heeft is er dekking en wordt de schade gewoon uitgekeerd.

Echter is de schade aan de eigen auto niet gedekt waardoor u zelf verantwoordelijk bent voor het herstellen van de schade. Wellicht is het handig om van te voren goed afspraken te maken met de persoon aan wie u de auto uitleent.

Met een uitgebreidere dekking als de All Risk autoverzekering wordt ook de schade vergoedt aan uw eigen auto, ook wanneer u zelf aansprakelijk bent en ook wanneer u de auto uitgeleend heeft.

Schadevrije jaren

U bent dus gewoon verzekerd op het moment dat u de auto aan een ander uitleent. Echter dient u er wel rekening mee te houden dat de schade op uw autoverzekering komt en dat dit dus invloed heeft op het aantal schade vrije jaren dat u heeft opgebouwd. Hierdoor zal u dus ook bij een schade het komende jaar meer aan premie gaan betalen.

De schade wordt dus niet op de persoon verhaalt aan wie u de auto heeft uitgeleend, maar op uw autoverzekering. Gezien u de persoon bent die in geval van schade bij het uitlenen van uw voertuig meer premie moet betalen is het verstandig om duidelijke afspraken te maken met de uitlener over wat u wenst in geval van schade.