Autoverzekering en aanrijding fietser

Autoverzekering en aanrijding fietser

Hoe zit het met uw autoverzekering wanneer u een aanrijding met een fietser heeft? Wordt de schade van de fietser vergoed door uw autoverzekeraar? En hoe zit dan nu eigenlijk met uw eigen schade als gevolg van de aanrijding met de fietser? Deze vragen kunnen niet standaard worden beantwoord. Het is namelijk belangrijk om eerst de situatie te bekijken. Daarbij moet er rekening gehouden worden met de regels in de wet met betrekking tot aanrijdingen tussen motorvoertuigen en fietsers.

Fietsers zijn zwakkere deelnemers in het verkeer

Fietsers worden door de wet gezien als de zwakkere deelnemers in het verkeer, net als de voetgangers. Dit heeft te maken met het feit dat zij meer vatbaar zijn voor schade, omdat zij geen zwaar en snel voertuig hebben. Op een fiets bent u wel kwetsbaarder wanneer iemand met zo’n snel en zwaar voertuig met u in aanraking komt. Hierdoor wordt de fietser dus als ‘zwakkere’ gezien. Dit heeft gevolgen voor automobilisten die een fietser aanrijden. De schuld van de bestuurder hoeft namelijk niet te worden bewezen om wel aansprakelijk te worden gesteld.

Dit betekend dat u standaard aansprakelijk wordt gesteld, dan wel gedeeltelijk aansprakelijk. Er wordt voor zwakkere verkeersdeelnemers dus een uitzondering gemaakt in de normale regels van de wet.

Leeftijd fietser

leeftijd-fietser-blogOm de aansprakelijkheid vast te stellen is de leeftijd van de fietser het enige wat telt. Wanneer de fietser nog jong is, dat wil zeggen jonger dan 14 jaar, dan is de automobilist standaard voor de volle 100 procent aansprakelijk. Fietsers zijn een zwakkere doelgroep, maar wanneer het kinderen betreffen al helemaal, vandaar deze wettelijke regel. Is de fietser ouder dan 14 jaar dan geldt in eerste instantie de schuldvraag. Wanneer de automobilist schuldig is zal deze dan ook voor 100 procent aansprakelijk zijn. Maar indien er bewezen kan worden dat de fietser schuldig is zal de aansprakelijkheid gedeeld worden.