Eigen risico

Eigen risico

Bent u benieuwd wat het eigen risico bij uw autoverzekering inhoudt. Het eigen risico is een polisvoorwaarde binnen de autoverzekering. Simpelweg is dit het bedrag wat u per geclaimde schade zelf moet betalen. Dit bedrag wordt dus in mindering gebracht op de totale schade en het resterende bedrag wordt aan uw uitgekeerd in plaats van het bedrag van de gehele schade.

Hoe hoog is het eigen risico?

risico-eigen-blogHoe hoog het eigen risico is wordt bepaald door de autoverzekeraar waar u de autoverzekering heeft lopen. In de polisvoorwaarden staat aangegeven wat het standaard eigen risico is. Doorgaans is dit 150 euro, maar dit kan ook hoger, lager of zelfs niks zijn. Er zijn namelijk ook een aantal autoverzekeraars die nooit een eigen risico in rekening brengen. Echter moet u wel goed letten op de eventuele voorwaarden die hier weer aan verbonden zijn. Niet altijd is dit het geval maar een veelgebruikte regel is dat u de schade moet laten repareren door een schadeherstelbedrijf waarmee uw autoverzekeraar afspraken heeft. In dat geval heeft u geen eigen risico en anders wel.

Eigen risico verhogen of verlagen

Een aantal verzekeraars bieden de mogelijkheid om uw eigen risico te verhogen of verlagen. Verlagen zorgt ervoor dat u meer premie gaat betalen, terwijl verhogen juist ervoor zorgt dat u minder premie gaat betalen. De verzekeraar moet bij een verlaagd eigen risico immers meer uitkeren en bij een verhoogd eigen risico minder.

Toch is verhogen niet altijd een slechte keuze. Veel schades, voornamelijk kleine schades worden aangeraden om zelf te betalen. Dit komt mede door het eigen risico, maar ook door de terugval in schadevrije jaren. Door deze terugval gaat u de komende jaren meer premie betalen, gezien de opgebouwde no-claim korting terugvalt. Hierdoor is een kleine schade vaak voordeliger zelf te betalen. Doordat u toch niet zo gemakkelijk zal gaan claimen is een hoger eigen risico wellicht voordeliger, u gaat namelijk minder claimen en minder premie betalen.