Kifid en autoverzekering

Kifid en autoverzekering

Als u een klacht heeft over uw autoverzekering kunt u ervoor kiezen deze in te dienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening(Kifid). Bij deze instantie kunt u terecht voor al uw financiële klachten over banken, verzekeraar, intermediairs en andere financiële dienstverleners. Kifid bemiddelt in deze geschillen en opereert op een onafhankelijke basis.

Wie is Kifid

kifid-wie-blogKifid is een onafhankelijke klachteninstituut. De consument kan bij deze instantie terecht zodra hij een klacht over een financiële dienstverlener heeft, mits deze dienstverlener ook bij Kifid is aangesloten. De klachten worden vervolgens onafhankelijk behandeld en beoordeeld, de financiële dienstverleners hebben hier geen enkele invloed op.

Hoe werkt het indienen van een klacht?

Als u er niet met uw financiële dienstverlener kunt uitkomen kunt u bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening terecht, let wel op dat u eerst de reguliere weg volgt. U dient dus eerst gezamenlijk met uw autoverzekeraar een oplossing te vinden via de interne klachtenprocedure. Lukt dit niet dan kan Kifid uw klacht in behandeling nemen en onderzoeken of de klacht juist is en wat de vervolgstappen eventueel zijn. U hoeft alleen een formulier in te vullen op de website van de Kifid. Wordt uw klacht afgewezen dan kunt u ervoor kiezen het bezwaarformulier in te leveren.

Wordt u klacht wel behandeld dan wordt er gekeken of Kifid kan bemiddelen tussen u en de autoverzekeraar en anders wordt de klacht naar de geschillencommissie verstuurd. Voordat u een klacht indient kunt u het beste eerst controleren of de financiële dienstverlener al is aangesloten, maar ook controleren of vergelijkbare zaken al eerder zijn voorgekomen en wat de uitspraken hiervan geweest zijn. In principe zijn er geen kosten verbonden voor de consument aan de dienstverlening van de Ombudsman en de Geschillencommissie, maar wel voor een procedure bij de Commissie van Beroep.