Klacht over autoverzekering

Klacht over autoverzekering

Helaas komt het voor dat consumenten klachten hebben over hun autoverzekering of verzekeraar. Wellicht dat u niet tevreden bent over hoe bepaalde dingen zijn verlopen of bepaalde zaken zijn afgehandeld. Een klacht over uw autoverzekering kunt u vanwege diverse redenen indienen, bijvoorbeeld dat de schade niet vergoed wordt of dat u niet correct geholpen bent.

Autoverzekeraar contacteren omtrent de klacht

autoverzekeraar-contacterenDe eerste stap die u dient te zetten is uw klacht bespreken met uw verzekeraar, op welke wijze dan ook. Het is mogelijk dat de klacht gewoon bespreekbaar is en dat beide partijen op een gemakkelijke manier het eens kunnen worden. Indien u het niet eens kunt worden en niet gezamenlijk tot een oplossing zijn gekomen kunt u een officiële klacht indienen. Lees goed de klachtenprocedure van de verzekeraar door zodat u de juiste weg bewandeld.

Klachtenbrief

Het gehele traject wordt gestart met uw klachtenbrief aan de verzekeraar. Om uw klacht goed in behandeling te kunnen nemen dient deze brief een aantal belangrijke elementen te bevatten.

Net als bij alle andere zakelijke brieven komen de zelfde elementen naar voren. Echter is het belangrijk dat u in de brief zelf goed duidelijk maakt waar het precies over gaat en wat de aanleiding is van uw klacht. Daarnaast is relevante achtergrondinformatie van belang en waarom u zo over het geschil denkt en waar u dit op baseert. Als laatste is het belangrijk wat u van de verzekeraar verlangt en dat u een reactie verwacht binnen een bepaalde periode.

Als u de brief verstuurd zorg dan dat dit een kopie betreft. U kunt dan zelf zien wat u heeft verstuurd en er kan geen geschil bestaan over het origineel. Ook kunt u voor een aangetekende verzending kiezen. Hierdoor kan er geen onduidelijkheid ontstaan of de brief daadwerkelijk is binnen gekomen, de verzekeraar dient namelijk te tekenen voor ontvangst.