Regels 2016 schadevrije jaren

Regels 2016 schadevrije jaren

De regels betreft de schadevrije jaren veranderen regelmatig. Ook in 2016 is er weer een nieuwe regeling met betrekking tot de schadevrije jaren. Zo is de willekeur bij de berekening van de zogenaamde zuivere schadevrije jaren nu verdwenen. Het belangrijkste is dat verzekeraars nu 1 bonus/malus systeem dienen te hanteren.

Wat is er nu anders met de regels in 2016 voor schadevrije jaren?

Wanneer er sprake is van schuldschade, dan kost dit u in de meeste gevallen zo ongeveer vijf schadevrije jaren. Er is sprake van schuldschade in het geval van een schadeclaim die door u zelf werd veroorzaakt. Voorheen verschilde het per verzekeraar hoeveel jaren u precies zou verliezen, dit is gelijk getrokken, dit zullen altijd 5 jaren betreffen. Hierdoor is het voor iedereen duidelijk en ook wel even eerlijk. Voorheen zaten hier soms grote verschillen in, bij een overstap neem je echter de schadevrije jaren van je oude verzekeraar mee. Ook al hanteerde de nieuwe verzekeraar een ander systeem.

Geen plafond meer

Binnen de nieuwe regeling met betrekking tot de schadevrije jaren is het de verzekeraar ook niet meer toegestaan om een maximum te verbinden aan het aantal schadevrije jaren. Eerder mocht er een zogenaamd plafond worden ingesteld. Het plafond werd vastgesteld op een x-aantal jaren. Wanneer u meer schadevrije jaren opbouwde, dan werden deze gewoonweg niet meer bijgeteld, omdat u het maximum behaald had.

Echter, bij aftrek werd dit direct van het plafondaantal afgetrokken. Een oneerlijke situatie en daarom is het de verzekeraars nu verplicht om door te tellen naar 99 schadevrije jaren. Een nieuwe regeling voor 2016 die wel in uw nadeel kan werken is wel het feit dat er geen onderscheid meer gemaakt zal worden in mate van aansprakelijkheid en de hoogte van schadebedragen.