Schade auto-onderdelen en de verzekering

Schade auto-onderdelen en de verzekering

Wanneer u schade hebt aan een onderdeel van uw auto, dan is niet altijd duidelijk wat de verzekering wel of niet vergoedt. U kunt zich afvragen of de motor onder dezelfde dekking valt als bijvoorbeeld het portier of de voorruit. Of de verzekering vergoedt hangt echter niet af van het auto-onderdeel, maar van de manier waarop de schade is ontstaan en hoe de dekking van uw polis is geregeld.

Soorten verzekeringen

Bent u WA-verzekerd, dan vergoedt uw verzekeraar alleen de schade die u zelf met u eigen auto bij anderen aanricht. De schade aan uw eigen auto wordt niet vergoed. Wanneer iemand met een WA-dekking bij u de schade aanricht, dan vergoedt de verzekering van de betrokken automobilist uw schade. Heeft u een beperkte casco dekking en krijgt u te maken met bijvoorbeeld joyriding, brand, diefstal of inbraak, dan krijgt u de schade vergoed.

Dit geldt ook wanneer extreme weersomstandigheden, zoals hagel en storm, schade aan uw auto veroorzaken. Ook ruitschade wordt bij beperkte casco dekking vergoed. De meest uitgebreide vergoeding geeft de volledige casco dekking. Op deze verzekering kunt u ook de schade verhalen ontstaan door slippen, vandalisme, botsen en aanrijdingen. Wanneer uw auto te water raakt, dekt de volledige casco verzekering de schade.

Schadedekking van auto-onderdelen

schadedekking-onderdelen-blogU moet er alert op zijn dat zelfs de meest uitgebreide verzekering niet altijd de beschadigingen van alle onderdelen dekt. Wanneer bijvoorbeeld de eigenaar de auto niet goed heeft onderhouden of wanneer er sprake is van slijtage, wordt de hierdoor opgelopen schade niet gedekt. Rijd u daarom nooit te lang door met een te laag oliepeil of met versleten banden. Wanneer een garage slechte onderdelen in uw auto heeft geplaatst waardoor schade ontstaat, dan kunt u de garage aansprakelijk stellen.